-- Ashtanga Yoga Kifisia Retreats --

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ashtanga Yoga Kifisia goes to Tinos...
    19-22 May 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Photo Gallery // Tinos Retreat 2016(press any photo to activate the gallery)
   Also watch the retreat's epic video (press the link below)- Produced by Tita Katsikeros
   https://www.facebook.com/tita.katsikeros/videos/vb.635310006/10156900968815007/?type=2&theater&temp-new-window-replacement=true
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ashtanga Yoga Kifisia goes to Lefkada...
    29 May - 1 June 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Photo Gallery // Lefkada Retreat 2015(press any photo to activate the gallery)
  Also watch the retreat's epic video (press the link below)- Produced by Tita Katsikeros
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ashtanga Yoga Kifisia goes to Mani...
    22-25 May 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Photo Gallery // Mani Retreat 2014- (press any photo to activate the gallery)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ashtanga Yoga Kifisia goes to Antiparos...

    30th April -2nd May 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Photo Gallery // Antiparos Retreat 2013(press any photo to activate the gallery)
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ashtanga Yoga Kifisia, Tatoiou 122, N.Erithraia-Kifisia, 14671, T. 6945 706852  Athens, Greece

     mailto:info@ashtangayogakifisia.com

 
 

Make a free website with Yola